Opublikowano w: Wydarzenia, 16-07-2013

W

itamy na stronie internetowej Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Oprócz nowej szaty graficznej wprowadziliśmy intuicyjne metody nawigacji, wyszukiwanie tematów za pomocą słów kluczowych oraz kalendarz, dzięki któremu można śledzić wybrane wydarzenia. Oprócz tradycyjnych zakładek po Państwa lewej stronie znajduje się zakładka w formie czerwonej winiety czasopisma „Ziarno”, które jest zarazem serwisem informacyjnym i kroniką. Po kliknięciu można przeglądać archi- walne numery „Ziarna” od 1982 roku po ostatnie wydania. Zapraszamy.

SPOTKANIE W TEATRZE NN

4 października w lubelskim Teatrze NN spotkali się przyjaciele Franciszka Piątkowskiego (1946-2016) znakomitego reportażysty związanego z Siennica Różaną. Zależności te, to nie tylko dzieje rodzinne, ale także praca dziennikarska, twórcza i cenne działania społeczne. Do znaczących przedsięwzięć, które wsławiły ich autora jak i samą gminę Siennica Różana należy pięć edycji Wakacyjnej Akademii Reportażu, która zasłynęła nawet poza granicami Polski i wiele innych. Za dokonania sławiące gminę lokalny samorząd obdarzył go nawet Honorowym Wyróżnieniem za Zasługi dla Gminy Siennica Różana w postaci symbolicznej statuetki jednorożca przedstawionego w herbie.

Franciszek Piątkowski niespodziewanie zmarł 9 marca 2016 roku w Lublinie. Chociaż minęło pół roku wspominać przyjechało kilkadziesiąt osób, a wśród nich koledzy i przyjaciele min. Tomasz Badach, Zbigniew Miazga, Kazimierz Kasprzak, Stefan Szmidt, Waldemar Michalski, Grażyna Lutosławska i inni. Siennicę reprezentowało kilkanaście osób z wójtem Leszkiem Proskurą na czele, w  których imieniu o Franciszku opowiadała Anna Fornal. Uczestnicy otrzymali także ostatni numer „Ziarna” ze wspomnieniami  Ireny Zarazy i Andrzeja D. Misiury. Wszystkiemu przysłuchiwało się liczne i wierne grono studentów Wakacyjnej Akademii Reportażu, a wśród nich Karolina Przesmycka-Szustak. Spotkanie prowadziła Agnieszka Góra-Stępień.

14469510_1104081819708183_1408944696756603527_n 14479541_1104082073041491_8915760502093004200_n 14484580_1104081226374909_6706496588647568229_n 14485094_1104080389708326_1809336761234491853_n 14494604_1104081946374837_7991935169194131469_n 14494643_1104082386374793_7911205887750873596_n 14494747_1104080076375024_8497274721505323787_n 14495236_1104082519708113_8622323527871529209_n 14502726_1104081623041536_7061144655850349353_n 14516590_1104080889708276_3370232280353018426_n 14519802_1104080056375026_8099496323186783478_n 14520400_1104081816374850_7252312491346286714_n 14523029_1104081096374922_2942646086153349707_n 14523246_1104081029708262_8275547699601517378_n 14570488_1104080546374977_747938195984345071_n 14572297_1104082639708101_7538237240988632846_n 14572830_1104081706374861_5270008245388411421_n 14581290_1104080716374960_2970556599322850327_n 14590465_1104080093041689_7066871241120458168_n 14591630_1104081063041592_5938246193334532880_n 14591650_1104082179708147_4957401490571906950_n 14591698_1104080703041628_3014461757439490844_n 14595796_1104080393041659_8700869639964947539_n 14595796_1104081159708249_497274844964299035_n 14601038_1104080736374958_6006947919029693542_n 14606488_1104082209708144_2347304977191990609_n 14612535_1104082489708116_8121792469222680785_o

Opublikowano w: Wydarzenia, 07-10-2016

ROK AKADEMICKI ROZPOCZĘTY

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 UTW w Siennicy Różanej odbyła się 2 października 2016 roku. Na uroczystość przybyli:

1.            Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski wraz z małżonką

2.            Prof. dr hab. Małgorzata Dżugan z Uniwersytetu Rzeszowskiego

3.            Doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego p. Sylwia Swacha

4.            P. Leszek Proskura- wójt Gminy Siennica Różana

5.            P. Jacek Jagiełło- dyr. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

6.            P. Feliksa Głowacka- prezes SMZS

Licznie stawili się słuchacze i sympatycy UTW, których przywiodła ciekawość wykładu na temat: „Zdrowotne właściwości miodów i produktów pszczelich”, który wygłosiła prof. Małgorzata Dżugan informując, że spożywanie miodu jest korzystne w każdej sytuacji, gdyż jest leczniczy, podobnie jak produkty pszczele.

Omówiła podział produktów pszczelich:

1.            Przyniesione (pyłek)

2.            Przetworzone (miód, propolis, pierzga)

3.            Wytworzone (jad pszczeli, mleczko pszczele, wosk).

Wskazała właściwości lecznicze poszczególnych produktów.

Szczególną uwagę zwróciła na miód, tzn. 2 rodzaje miodów:

a)            miód spadziowy

b)           nektar, czyli miód kwiatowy (jednokwiatowy i wielokwiatowy).

Zwróciła uwagę na zastosowanie miodu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, jak dietozależne choroby układu krążenia, dietozależne choroby nowotworowe, cukrzyca, osteoporoza, sprawność fizyczna. Omówiła skład chemiczny miodu, miody odmianowe, oraz czynniki kształtujące bioaktywność miodu, jego rolę w walce ze stresem oksydacyjnym, aktywność antyoksydacyjną i antybakteryjną.

Czynniki kształtujące bioaktywność miodu:

1)            makro i mikroelementy

2)            witaminy

3)            związki polifenolowe

4)            inne składniki bioaktywne, antybakteryjne

5)            enzymy

6)            wysokie stężenie cukrów (działanie antybakteryjne)

7)            niskie pH (działanie antybakteryjne).

Podkreśliła właściwości antybakteryjne MIODU MANUKA, który pochodzi z krzewu rosnącego w Nowej Zelandii.

Na zakończenie zaapelowała, aby ograniczyć spożywanie cukru, zadbać o prawidłową wagę ciała i walczyć  z otyłością. Cukier można zastąpić w wielu przypadkach miodem. Przypomniała, że otyłość jest wielkim zagrożeniem dla ludzi również w Polsce. Szczególnie zagrożone są dzieci, które spożywają duże ilości cukru pod różnymi postaciami. Jak wskazują statystyki coraz bardziej rośnie w Polsce liczba dzieci otyłych. Należy o nie zadbać, bo otyłość to pokarm dla wielu chorób.

Upomniała, że alergicy uczuleni na działanie jodu nie mogą używać miodu.

W dyskusji dr onkolog p. Danuta Siwek również podkreśliła lecznicze działanie miodu i jego produktów w leczeniu chorób nowotworowych, podając przykłady ze swojej praktyki.

Z prelekcji słuchacze wynieśli wiedzę, że miód jest zdrowszy od cukru, gdyż zawiera dużo glukozy i fruktozy, rozkłada się już w jamie ustnej. Miód to całe bogactwo różnych składników wartościowych dla człowieka. Na pytanie, czy środki ochrony roślin wpływają na jakość miodu, prof. wyjaśniła, że od skażeń (pestycydów) pszczoły giną, zanim zaniosą materiał miodny do ula.

Na inauguracyjnej uroczystości wręczono indeksy nowoprzyjętym słuchaczom: Bronisławie Czerwińskiej, Jerzemu Kołbasiukowi i Teodozji Musolf.

Cieszy fakt, że UTW w Siennicy Różanej się rozrasta, gdyż przyciąga różnorodnością zajęć, właściwą, bo przyjazną atmosferą. Taka forma edukacji ludzi w starszym wieku, zwłaszcza na wsi, spełnia wielką rolę. Stwarza możliwość samokształcenia, wypełniania wolnego czasu, utrzymywania kontaktów towarzyskich przez ludzi, którzy nie chcą się zamykać w ścianach domu, bo „w samotnej ciszy bicie własnego serca się słyszy”- jak mówi porzekadło.

Słuchacze uczestniczą w różnych zajęciach i wierzą, że najlepsze lata mają jeszcze przed sobą.

Dbając o zdrowie i piękno ciała, nie dopuszczają, by więdły dusze. Dlatego też starają się być blisko Boga, uczestnicząc we mszach św.

W działalności UTW pomagają w dużej mierze pracownicy Urzędu Gminy, przede wszystkim wójt Leszek Proskura oraz sekretarz Krystyna Skóra. Wójt gminy wysoko ocenił prace UTW; wszystkich słuchaczy zaprosił na „Turniej Tańca Towarzyskiego” w dniu 23 października br.

Koordynator prac UTW Krystyna Skóra poinformowała, jakie zajęcia będą prowadzone, ich terminie i miejscu (j. angielski, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, aerobik, raz w miesiącu spotkania literackie wspólnie z Centrum Kultury w S. R.). Przypomniała o opłaceniu składek (45 zł za rok akad.).

Zaplanowano w dniu 16.10.2016 r. wycieczkę szlakiem H. Sienkiewicza oraz zabawę andrzejkową 19.11.2016 r.

Uwieńczeniem uroczystości były towarzyskie rozmowy przy kawie, herbatce i wspaniałym torcie specjalnie zamówionym dla UTW.

Anna Fornal

14479774_1105341869582178_839634626125197930_n 14484637_1105342016248830_7533227162583827024_n 14484712_1105342202915478_4388094289162918613_n 14492431_1105342256248806_2854377219714056755_n 14494613_1105342666248765_8881791808904662170_n 14495465_1105342639582101_8415389168292440997_n 14495472_1105342436248788_3550396766631506446_n 14502795_1105342082915490_3262697716937109723_n 14502834_1105342822915416_8705021565641717688_n 14520424_1105342769582088_5136024328432677300_n 14520427_1105342189582146_3112541870414347272_n 14520476_1105341922915506_1479248592856070054_n 14522707_1105341879582177_5970485765198464298_n 14563318_1105342472915451_7927667984759650279_n 14581353_1105342272915471_1869478396936137483_n 14590361_1105342302915468_3043206866931277809_n 14591812_1105342562915442_1891193894701403792_n 14610939_1105342469582118_1294614854932861662_n

ZOOMBA DLA KRZYSZTOFA

W ubiegły piątek 30 września 2016 roku w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyły się charytatywne zajęcia zoomby na rzecz Krzysztofa Choduna, który potrzebuje pomocy na zakup leków ratujących życie. Warsztaty prowadziła Justyna Mochniej, której w imieniu rodziny Krzysztofa serdecznie dziękujemy za serce, czas i chęci. Dziękujemy również wszystkim uczestniczkom, za to że usłyszały i odpowiedziały na wołanie o pomoc.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć do zbiórki na lek dla Krzysztofa. Liczy się każda złotówka! A czasu bardzo mało…  Poniżej link:

https://skarbonka.alivia.org.pl/krzysztof-chodun

14470535_2010037629222670_2564557835995466936_n 14517422_2010037602556006_8396003732999870926_n 14519647_2010037659222667_1117083979800121007_n

Opublikowano w: Wydarzenia, 07-10-2016

CZAS „LAWENDY”

„Czego jeszcze nie wiemy o naszych sąsiadach”. Pod takim hasłem 18 września 2016 roku gospodynie z Siennicy Królewskiej Dużej reaktywowały działalność Koła Gospodyń Wiejskich „Lawenda”. Świetlica wypełniona była po brzegi, nie tylko gośćmi, ale przede wszystkim twórczością artystyczną trzech sąsiadujących sołectw: Baraków, Rudki i Siennicy Królewskiej Dużej. Uroczystość otworzyła przewodnicząca Renata Korkosz, oraz prowadząca imprezę Irena Chwała. Głos zabrał starosta Janusz Szpak, wójt Leszek Proskura, prezes Dorota Sawa i inni. Część artystyczną rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Centrum Kultury w Siennicy Różanej pod dyrekcją Konrada Loby, a swoje zdolności wokalne prezentowała Maria Knap i Anna Żebrowska oraz Zespół Śpiewaczy „Słowianki” z Baraków. Wokół sali swoje najpiękniejsze dzieła i wyroby prezentowały twórczynie rękodzieła artystycznego: Maria Bąk, Feliksa Brzyszko, Hanna Król, Janina Berbeć, Regina Banach, Maria Brzyszko, Zofia Korkosz, Magdalena Kwiatoń, Halina Wójcik, Magdalena Sobieszczuk i inni. Nie zabrakło poetów, którzy ku zadowoleniu słuchaczy głosili okolicznościowe wiersze, a byli wśród nich: Krystyna Kot, Michalina Szczupak i Franciszek Marek. Wszystko osłodziły ciasta i torty, bo nikt nie szczędził pomocy.

Zapewne nie wyczerpano wszystkich tematów, gdyż bogactwo siennickiej ziemi jest nieprzebrane, ale nic straconego – zawsze można coś dopowiedzieć na następnych spotkaniach, ponieważ jak twierdzi przewodnicząca Renata Korkosz pomocy przy organizacji imprezy chętnie udzieliło Centrum Kultury i wszyscy, do których się zwróciła.

14484660_1105324912917207_7790606708601163956_n 14485176_1105322806250751_3576969633674622287_n 14492342_1105324219583943_807334109348614293_n 14494626_1105324756250556_8319587335655592560_n 14494648_1105324559583909_2437224026575514388_n 14494699_1105324026250629_7841159535989202267_n 14494821_1105323829583982_2840549433343829425_n 14495253_1105322999584065_6032852056794400689_n 14502721_1105323126250719_801071265409198636_n 14502765_1105324562917242_478324566795631445_n 14516484_1105322929584072_4741164206011662859_n 14516506_1105322959584069_2677651993395306119_n 14516506_1105324386250593_837796516087418996_n 14516524_1105324566250575_6894701186529131402_n 14516595_1105323236250708_7093670405052705855_n 14517569_1105323799583985_2376251271773139098_n 14519758_1105324316250600_5339907779206500788_n 14563425_1105322846250747_341508113416170211_n 14563558_1105323089584056_3701860521924945288_n 14563580_1105324132917285_4272782547614563208_n 14567994_1105324996250532_1710290172666911017_n 14568249_1105323142917384_3522217688177563400_n 14570387_1105323356250696_2377792048685944343_n 14570480_1105323606250671_4189084890394922172_n 14572395_1105323626250669_977419584892238662_n 14572785_1105322729584092_3128539755050834100_n 14581358_1105324992917199_593985871216510151_n 14581364_1105325066250525_6850810614996187149_n 14581466_1105323876250644_1629528300342999795_n 14581580_1105324449583920_5526068891393904488_n 14590492_1105324772917221_7132593748017430955_n 14590516_1105323602917338_1197683935970353716_n 14591761_1105324782917220_8247310894223374062_n 14591873_1105324096250622_5354666368052187357_n 14595639_1105325126250519_8083021475863488428_n 14595677_1105323329584032_494626448658126427_n 14600946_1105322692917429_8217537911960633853_n 14606535_1105324362917262_3933921705263831173_n 14611063_1105322706250761_5855579426307070806_n 14632884_1105322832917415_1801679749690813871_n 14632970_1105323339584031_8117371671482775229_n 14633082_1105323939583971_3721601784294352033_n

POWIATOWE DOŻYNKI W ŻÓŁKIEWCE

28 sierpnia 2016 r. odbyły się powiatowe dożynki w Żółkiewce. Rolę starostów pełnili Aneta Król z Wierzchowiny i Stanisław Jarmuł z Władysławina, a gospodarzami byli starosta Janusz Szpak i wójt Jacek Lis. Gminę Siennicę Różaną reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Siennicy Różanej, oraz siennicki Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Cieszkowskiego. Obie reprezentacje otrzymały nagrody za najpiękniejsze stoisko, a było się czym pochwalić. Wśród lokalnych nalewek i przysmaków królowała cytrynówka i wyśmienity kaszak. Uczniowie natomiast częstowali pyszną szarlotką i kawą. Można było również bezpłatnie nabyć siennickie czasopismo „Ziarno” oraz tomiki poezji Michaliny Szczupak i Stanisława Chmielewskiego. Jak każdego roku oceniono także wieńce. Pierwsza nagroda przypadła gospodarzom, dwie drugie otrzymała gmina Gorzków i gmina miejska Krasnystaw, natomiast dwie trzecie nagrody przypadły gminie Łopiennik Górny i gminie Siennica Różana. Gratulujemy!!! Swoją urodą i pomysłowością zwracały uwagę również wieńce innych miejscowości – prezentujemy je na zdjęcia.
W części artystycznej zachwycała świeżością Kapela Ludowa „Siennica”. Wszystko pod gospodarskim okiem wójta Leszka Proskury, przewodniczącego rady Waldemara Nowosada, sołtysa Mariana Manachiewicza, oraz pracowników i dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Różanej…

14063869_1074031842713181_5867058872767986452_n 14063869_1074032496046449_8515522305756434623_n 14089064_1074030959379936_2264017072354695643_n 14095869_1074031216046577_4526460189969589010_n 14100478_1074032356046463_3161317444446325147_n 14102706_1074031382713227_5719679003200266643_n 14117746_1074032122713153_1440187859413224258_n 14141600_1074031846046514_7885041147008104778_n 14141627_1074031089379923_7606506954036652229_n 14141734_1074032989379733_3506699901680932865_n 14141933_1074032979379734_4252564009554299399_n 14141949_1074031989379833_2030428246925612234_n 14183737_1074032442713121_8462723478962567947_n 14191986_1074032529379779_6992098112212095651_n 14192657_1074031399379892_3905958764186327666_n 14192743_1074031839379848_1736493204841053103_n 14199204_1074031716046527_5395239600059508253_n 14199239_1074031692713196_9153217636811459882_n 14199488_1074031099379922_2673461099500083807_n 14199521_1074032346046464_4246165656897907773_n 14202546_1074032379379794_4448381101987399029_n 14203390_1074031066046592_8613584040669341773_n 14212183_1074032149379817_6644411673956794687_n 14222319_1074033089379723_7077830974059735819_n

1050. LAT POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI

3 lipca 2016 roku odbyły się w siennickim amfiteatrze uroczyste obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Mszę świętą celebrowali ksiądz proboszcz Ryszard Siedlecki oraz ksiądz profesor Marian Pokrywka. Podczas mszy złożono dary w postaci świec, kwiatów i chleba. Wójt w imieniu pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury w Siennicy Różanej przekazał czek na renowację organów w kościele parafialnym. Uczniowie Zespołu Szkół w Siennicy Różanej w imieniu pracowników, również przekazali podobny dar.

Kolorowy korowód złożony z uczestników i zespołów przemaszerował do amfiteatru. Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy oraz powitał gości. Przemawiał także senator RP profesor Józef Zając i starosta Janusz Szpak.

W części artystycznej zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”, którego oprócz oklasków uhonorowano statuetką i wyróżnieniem w V edycji konkursu „Pozytywnie Zakręcony”. Następnie podziwiano uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Siennicy Różanej w widowisku historycznym przygotowanym przez nauczycielki Annę Proskurę oraz Marylę Rudzką. Wystąpiły również zespoły z Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Kapela Ludowa „Cukrowniacy”, Kapela Ludowa „Siennica”, zespół śpiewaczy „Wrzos”, oraz młodzi soliści ze Strefy Wokalnej CK. Nie zabrakło aktorów Teatru Pokoleń, którzy w kostiumach z różnych sztuk przechadzali się wśród publiczności.

W sąsiedztwie sceny koła gospodyń wiejskich z terenu gminy prezentowały potrawy i kuchnie sześciu epok ostatniego tysiąclecia urozmaicone tradycją i obyczajem lokalnych wiosek. Najmłodsi uczestnicy festynu korzystali z bezpłatnego placu dmuchanych zabawek. Nad całością czuwało niezawodne Centrum Kultury w Siennicy Różanej, które finansowało całą imprezę.

17 18 19 30 22 23 26 29 31 34 38 44

SIENNICA RÓŻANA PEŁNA TWÓRCÓW

Podczas promocji 42. Wydania „Ziarna” bohaterem wieczoru była artystka malarka Maria Cholewa z Siennicy Królewskiej Małej. W stałym punkcie programu, obraz twórczyni wylosowała pani Wanda Berbeć. Natomiast tematem wiodącym były dzieje siennickich orkiestr dętych.
Pomimo dokuczliwych upałów jak zawsze dopisali czytelnicy i goście przybyli także z Krasnegostawu i Chełma. Na bogaty pogram spotkania złożył się wernisaż, koncert zawiązującej się w Siennicy Różanej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, występ Strefy Wokalnej i Zespołu Tańca „No Name”.
Tym razem prym wiodły młodzieżowe zespoły artystyczne, których członkowie otrzymali dyplomy i podziękowania na zakończenie sezonu kulturalnego 2015/2016. Dyplomami honorowymi wójta gminy Leszka Proskury obdarowani zostali muzycy związani z najstarszym składem orkiestry dętej: Bolesław Proskura, Adolf Miszczak, Edward Stopa i Eugeniusz Miazga. Wskutek nieobecności nagrodę przyznaną w XII Konkursie Poetyckim „Ziarno” odebrał także poeta Jan Henryk Cichosz.
Spotkanie było okazją, aby promować również tomik poetycki Stanisława Chmielewskiego. Wiersze siennickiego poety recytowali uczniowie Klubu Regionalnego prowadzonego przez nauczycielkę Bożenę Kielech.
Ogłoszono także wyniki konkursu organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Siennicy Różanej na opowiadanie „Wciel się w postać bohatera ulubionej lektury”. Plon konkursu wydrukowany został w oddzielnym almanachu pt. „Trzy opowiadania”.
Podczas spotkania wszystkie wydawnictwa można było otrzymać za darmo. Gratulacje artystom i społecznikom złożyli starosta krasnostawski i wójt gminy oraz chełmski poeta Stanisław Koszewski.

13393968_1024289637687402_3081750178205210770_n 13415450_1024290644353968_5266022729020916748_o 13439202_1024290524353980_301833001312802868_n 13466104_1024290651020634_120311411752485203_n 13482847_1024291004353932_8842741316751048146_o 13483004_1024290774353955_8400284810145251147_o 13483053_1024290304354002_3173729619352202152_o 13483125_1024290781020621_7616863573001272817_o 13483375_1024289734354059_7904333199230513638_o 13490599_1024290891020610_487546536317643814_o 13494937_1024290654353967_416274074133441737_n 13495166_1024291174353915_3486140591955822814_n 13495411_1024290101020689_718376763756666276_o 13495576_1024290221020677_319045615797397141_o 13497630_1024289647687401_5612257970120214423_o 13497729_1024291011020598_515245583526210595_o 13498016_1024289941020705_9186528555400585891_o 13498040_1024290184354014_3195562536446409906_o 13501581_1024290324354000_3120376039045780773_n 13502639_1024291161020583_2135324345179257806_o 13502665_1024290151020684_6736050591891103736_o 13502759_1024289741020725_1134162038718400676_o 13502774_1024290404353992_8418266732062692632_o 13502871_1024290611020638_8918385345764670436_o 13502927_1024290084354024_1634587759700210119_o 13503093_1024291114353921_6110745318753118066_o 13516649_1024290747687291_840843841157207060_n 13517456_1024291054353927_3534130116219462096_o 13517633_1024290961020603_2893447704924189016_o 13517645_1024289917687374_5609084877089799700_o 13517661_1024289757687390_6075895215702932509_o 13522007_1024289891020710_7824198727018514361_n 13522700_1024290454353987_7500953728615141552_o 13522829_1024290511020648_3349577924132021209_o 13522940_1024290577687308_5117420533322348042_o 13528153_1024289667687399_7322322451138482966_o 13528407_1024290301020669_6516592329667642255_o 13528774_1024289997687366_6383225356077545330_n 13528965_1024293324353700_3297992690663083141_n 13532970_1024291081020591_7459262601852318264_n 13533174_1024290831020616_5582932077710126375_n 13537672_1024290057687360_254874319487577934_n 13537749_1024289971020702_1846519247539400138_n

Opublikowano w: Wydarzenia, 02-07-2016

Kapela na XXIII Muzykowaniu w Lubartowie :)

W niedzielę Kapela Ludowa „Siennica” wzięła udział w lubartowskim muzykowaniu na ludową nutę. Patronat duchowy w czasie podróży i koncertowania sprawował nad kapelą osobiście ksiądz proboszcz Ryszard Siedlecki. W tym roku do Lubartowa przyjechało 7 kapel z województwa lubelskiego i jedna kapela z województwa mazowieckiego, co nadało imprezie wymiar ogólnopolski. Muzykowanie rozpoczęło się na osiedlach i ulicach Lubartowa, a o godzinie 17-tej wszystkie kapele spotkały się na koncercie galowym, na scenie lubartowskiego amfiteatru. Występom wszystkich artystów towarzyszyła serdeczna atmosfera i aplauz publiczności. Koncertowanie zakończył finał, którym było wspólne wykonanie popularnej piosenki biesiadnej „Hej sokoły”, a na koniec wszyscy wykonawcy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Burmistrz miasta Lubartowa, na ręce kierowników kapel złożył pamiątkowe dyplomy i puchary, po czym wszyscy zostaliśmy ugoszczeni wystawnym bankietem w miejscowej restauracji. Za miłą atmosferę, artystyczne i estetyczne doznania, serdeczne dzięki dla członków kapeli, za towarzystwo i duchową opiekę dziękuję księdzu Ryszardowi Siedleckiemu, a panu Janowi Brzyszko dzięki za bezpieczne przetransportowanie nas w obydwie strony. Centrum Kultury pozdrawia „na ludową nutę”. ef ;)

13417473_1016563245126708_650193704061112910_n 13432242_1016562158460150_3284453741272323248_n  13434147_10208458024561293_192718556_n 13435320_1016561981793501_5059896482923091349_n 13435331_1016561568460209_2682296384244394461_n 13435885_10208457988680396_663613807_n 13435986_10208458024121282_17126656_n 13436131_10208457991280461_261049308_n 13444062_10208457995880576_2014836257_n 13444291_10208457991640470_1202757241_n 13444420_10208458025481316_1224259162_n 13444493_10208458020961203_295893044_n 13451035_10208457991600469_1913066382_n 13451149_10208457992120482_1654646937_n 13451179_10208458022401239_1193745606_n 13453717_10208457990640445_1533431597_n 13453807_10208457993040505_2135235423_n  13457830_10208457992240485_441510658_n

Opublikowano w: Wydarzenia, 02-07-2016

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu

Artystycznego Wojska Polskiego

Z okazji Święta Ludowego 15 maja 2016 r. koncertował w siennickim amfiteatrze Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. W słowie wstępnym wójt Leszek Proskura powitał gości. Następnie nawiązał do jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski – wydarzenia, dzięki któremu dołączyliśmy do wielkiej europejskiej rodziny narodów. Wójt podkreślił, że uroczystość zbiegła się z obchodzonym wcześniej (15 kwietnia) Międzynarodowym Dniem Kombatantów. Nie zabrakło słów podziękowania dla rolników i mieszkańców wsi, których praca jest ostoją dla narodowej kultury.

01 07 10 13 29 31

Nominacje dla Siennicy Różanej

 

Knap Regina

 

Regina Knap nominowana do tytułu

Senior Kultury powiatu krasnostawskiego

 

 

DDD img_0032

Tomasz Maćkiewicz nominowany do tytułu

Twórca Kultury powiatu krasnostawskiego

 

Uroczyste obchody Dnia Pracownika i Działacza Kultury Powiatu Krasnostawskiego odbyły się 12 maja 2016 roku w Tarnogórze. Zaproszono przedstawicieli instytucji kultury oraz osoby zgłoszone do tegorocznego konkursu „Kultura 2016”. W swoich wystąpieniach Józef Obroślak wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podkreślali siłę niematerialnych wartości kultury, które nie obawiają się destrukcji, ponieważ trwają wiecznie w społecznej świadomości. Słów uznania nie szczędzono pod adresem władz powiatowych za kontynuowanie dorocznego święta kultury, które niegdyś zainicjował Tadeusz Andrzej Kiciński.

W ramach konkursu „Kultura” przyznawano nagrody w czterech kategoriach, natomiast przed dwoma laty wprowadzono piątą kategorię – Senior Kultury powiatu krasnostawskiego. Gmina Siennica Różana zgłosiła następujących kandydatów: Janusz Pawlicha, Kapela Ludowa „Siennica”, Konrad Loba, Tomasz Maćkiewicz i Regina Knap. Do nagród nominowano dwoje ostatnich sienniczan. Ostatecznie jury w składzie: Józef Obroślak – zastępca dyr. oraz instruktorzy WOK – Iwona Niewczas i Andrzej Sar przyznali następujące tytuły:

- Animator KulturyJózef Czugała, kapelmistrz orkiestry dętej z Tarnogóry,

- Zespół Artystyczny – Kapela Ludowa „Łopieńczacy”, gm. Łopiennik,

- Talent Artystyczny - Grzegorz Dzirba, szef orkiestry w Sobieskiej Woli,

- Twórca Kultury – Teresa Nowak, gm. Krasnystaw,

- Senior Kultury – Halina Marucha, gm. Krasnystaw.

Oprawę artystyczną przygotował Młodzieżowy Dom Kultury Krasnymstawie i Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy zs. w Tarnogórze.

W przyszłym roku gmina Siennica Różana prawdopodobnie dołączy do gmin Gorzków i Rudnik, które przestały uczestniczyć w konkursie.

 • Kalendarz

  Październik  2016
  Po Wt śr Cz Pi So Ni
     
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31