Opublikowano w: Wydarzenia, 30-12-2017

LUDOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Po raz szesnasty odbyło się Ludowe Spotkanie Opłatkowe, które tego roku przybrało formę Koncertu Noworocznego. Zapoczątkował go występ chórzystów reprezentujących lokalne zespoły:  „Sienniczanki”, „Echo”, „Słowianki” i „Wrzos”. Zaprezentowali się również soliści Strefy Vokalnej CK oraz Kapela Ludowa „Siennica” (na zdjęciach). Wystąpienia wójta Leszka Proskury, marszałka Krzysztofa Grabczuka, poseł Teresy Hałas, starosty Janusza Szpaka oraz list poseł Agaty Borowiec poprzedziły koncert gwiazdy wieczoru – artystów Filharmonii Lubelskiej w okolicznościowym programie noworocznym, prowadzonym przez Ewę Kuszewską. Opłatki poświęcił wikary Metropolity Lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika. Opłatkiem przełamało się przeszło 350 osób. W tym czasie kolędy śpiewał Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania imprezy.

26001010_1793812697358793_2221822876979467037_n26230183_1793812894025440_3987946065425536479_n

26114375_1920210418007693_5807004265170383833_o 26170766_1920210604674341_5266395746073470436_o 26172661_1920213018007433_8047992407866878288_o26173235_1920212714674130_5149421508147969879_o