Twórcy

STANISŁAW CHMIELEWSKI (1913-1993) – poeta

Urodził się 7 maja 1913 roku w miejscowości Grabówka. Dzieciństwo spędził w Kolonii Wojniaki koło Chełma. Ożenił się z Bronisławą Kuś. Po ślubie zamieszkali w Stójle – rodzinnej wsi Bronisławy. Działał wiele lat w ówczesnych strukturach  Banku Spółdzielczego w Siennicy Różanej. Przez 15 lat sprawował nawet funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Stanisław Chmielewski znany był ze swojej społecznej aktywności. Wiersze zaczął pisać na początku lat osiemdziesiątych, ale pierwsze z nich opublikowane zostały dopiero w 2013 roku na łamach 34. numeru „Ziarna”. Debiutancki tomik wierszy „Węzeł losu” ukazał się w 2015 roku w serii BIBLIOTEKA ZIARNA.

JÓZEF CIECHAN (1908-19xx) – rzeźbiarz

Urodził się 17 maja 1908 roku w Siennicy Różanej. Rodzice nie posiadali majątku. Ojciec – Wojciech – inwalida z I wojny światowej był z zawodu cieślą, ale nie mógł pracować. Matka, Józefa ze Smerdelów była krawcową. Józef Ciechan jako uzdolniony osiemnastolatek dzięki pomocy miejscowego ks. proboszcza Józefa Terebusa trafił do Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. W konspiracji współredagował podziemne czasopisma „Ziarno” i „Zew”. Po wojnie ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Był uczniem Xsawerego Dunikowskiego i autorem wielu rzeźb i m.in. pomnika „Bohaterom Ziemi Krasnostawskiej” w Krasnymstawie.

JANINA DOBOSZ (1936-1990) – poetka

Janina Dobosz urodziła się 26 maja 1936 roku w Bitem. Po ślubie zamieszkała w Woli Siennickiej.  Zdobyła wykształcenie wyższe zawodowe ze specjalnością nauczania początkowego. Była dyrektorem Szkoły Podstawowej w sąsiadującym Maciejowie. Należała do chóru „Siennicki Dzwon”, chełmskiego chóru „Hejnał”, Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie i Klubu Twórców Ludowych w Siennicy Różanej. Wiersze zaczęła pisać na początku lat osiemdziesiątych, a publikowała je m.in. w „Zielonym Sztandarze”, „Tygodniku Chełmskim”, „Ziarnie” i w polonijnym „Dzienniku Polskim”. Wydała dwa tomiki poetyckie „Do odległych ramion” i w roku 1990 „Perły mgliste”. Zmarła 9 lipca 1990 roku w Lublinie.

FELIKS KUŚ (1911-1993) – poeta

Feliks Kuś znany w środowisku społecznik i twórca urodził się 11 listopada 1911 roku w Woli Siennickiej gdzie mieszkał i tworzył. Był współzałożycielem Spółdzielni „Świt”, Koła „Wici”, któremu prezesował ponad rok, wieloletnim skarbnikiem i sekretarzem OSP w Siennicy Różanej, przewodniczącym komitetu rodzicielskiego, delegatem z powiatu Krasnystaw na I Zjazd Frontu Jedności Narodu, radnym Gminnej Rady Narodowej itd.  Twórczość Feliksa Kusia charakteryzowała się głównie opisywaniem w formie wierszowanej ważniejszych wydarzeń z życia wsi i gminy, chociaż w bogatym dorobku zdarzały się także wiersze refleksyjne. Drukował je w „Tygodniku Chełmskim”, „Ziarnie”, w wydawnictwach zbiorowych oraz w indywidualnym tomiku „Grudka ziemi”. Zmarł 15 kwietnia 1993 roku.

FELKSA (FELICJA) PATYRA (1912-2001)  – poetka

Przeżyła wiele trudnych chwil jakich nie szczędziło jej życie. Większość z nich opisała w swoich wierszach. A wszystko zaczęło się 17 maja 1912 roku w Majdanie Borowieckim gdzie Feliksa Patyra przyszła na świat. Później zamieszkała w Rudce na  terenie gminy Siennica Różana. W twórczości przeważają wiersze o tematyce sakralnej, nie stroni też od opisywania przyrody i nie obce są jej teksty satyryczne. Felicja Patyra uczestniczyła w życiu religijnym i kulturalnym całego województwa będąc zrzeszona w klubach twórców ludowych w Siennicy Różanej, Krasnymstawie i Chełmie. Publikowała w prasie regionalnej, a wiersze ukazały się w latach osiemdziesiątych w tomiku „Garstka pyłu” z serii „Biblioteka Ziarna”. Zmarła 24 stycznia 2001 roku.

APOLONIA PROSKURA (1907-1994) – poetka

Apolonia Proskura całe swoje życie spędziła w samotności, mając za przyjaciółkę ulubioną sobie poezję. Porusza w niej tematy sakralne i metapoetyckie, gdzie bohaterem jest często artysta i świat uświęcony poezją. Spora grupa wierszy ma charakter moralizujący, a nawet satyryczny. Apolonia Proskura urodziła się 5 marca 1907 roku. Zawsze skromna, wrażliwa i pełna pokory mieszkała w małym domku w Siennicy Różanej. Przeszło pięćdziesiąt lat z oddaniem dekorowała kwiatami ołtarze siennickiego kościoła. Wiersze publikowała podobnie jak inni sienniccy poeci w prasie regionalnej. Doczekała także wydania dwóch tomików: zbioru wierszy „Na tle ciszy” i poematu „Do Mickiewicza”. Zmarła 12 marca 1994 roku w Domu Pomocy Społecznej w Surhowie. Spoczęła na cmentarzu w rodzinnej Siennicy Różanej.

KRYSTYNA WINIARCZYK (1934-2010) – poetka

Urodziła się  i mieszkała do końca swoich dni w Siennicy Różanej. Pierwszy wiersz napisała w 1969 roku. Publikowała w „Chłopskiej Drodze”, „Zielonym Sztandarze”, „Dzienniku Ludowym”, „Tygodniku Chełmskim”, „Ziarnie” i innych. Jest autorką tomików: „Kosz nieboskłonu”, „Białej malwy kwiat” i „Zbieram poezję jak w ogrodzie kwiaty”. Wiersze jej znalazły się także w kilku wydawnictwach zbiorowych. Krystyna Winiarczyk była laureatką wielu konkursów literackich, a swoją twórczość często prezentowała występując z Kapelą Ludową „Sienniczaki”. W latach osiemdziesiątych była przewodniczącą Klubu Twórców Ludowych w Siennicy Różanej.

JÓZEF DZIK – (1920-1979) choreograf

Urodził się 13 grudnia 1920 w Siennicy Różanej jako syn Rozalii i Antoniego. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie sztuka tańca. Po II wojnie światowej był głównym inicjatorem powstania i kierownikiem zespołu pieśni i tańca ziemi siennickiej. Zespół osiągnął wysoki poziom i występował w widowiskach obrzędowych kilku powojennych dożynek centralnych. Zdolności choreograficzne Józefa Dzika zostały bardzo szybko zauważone daleko poza Siennicą Różaną. W 1959 roku objął kierownictwo i rozpoczął organizowanie Zespołu Pieśni i Tańca JAWOR Wyższej Szkoły Rolniczej (później Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Lublinie. Równolegle prowadził szkolne zespoły m.in w Lubyczy Królewskiej. Przejawiał ciągłą aktywność zawodową. Z sukcesami realizował się na scenie. Być może ogromna pasja nie pozostawiała mu czasu na założenie rodziny. Mieszkał więc samotnie w niewielkim lubelskim mieszkaniu. Zmarł przedwcześnie 4 marca 1979 roku. Pochowany został zgodnie z wolą na siennickim cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobowcu. Na początku lat dwutysięcznych ufundowano pamiątkową tablicę z płaskorzeźbą twarzy wybitnego choreografa.

WŁADYSŁAW DZIK (31.03.1896-1956)- muzyk, długoletni kapelmistrz i organista

WŁADYSŁAW DZIK Dziuniek (1916-1996) – muzyk i bibliotekarz

Założyciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Różanej (1964), którą z zamiłowaniem kierował, aż do przejścia na emeryturę (1989). Za upowszechnianie czytelnictwa odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1984). Długoletni kierownik Kapeli Ludowej SIENNICZAKI, która w 1986 roku zdobyła wyróżnienie na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą i w swojej kategorii była jednym lepszych zespołów ludowych w regionie. Władysław Dzik nazywany zdrobniale Dziuniek najczęściej grywał na akordeonie, lub skrzypcach i rozpisywał nuty. Był autorem przyśpiewek i pieśni regionalnych. Zmarł 31 marca 1996 roku. 

JAN MUDA (1910-1999) – dyrygent i muzyk

Utalentowany dyrygent prowadzący od 1935 roku przez 64 lata chór ludowy, a później Chór „Siennicki Dzwon” oraz inne zespoły śpiewacze nawet poza terenem gminy. Wybitny muzyk samouk znający solfeż, autor słów i melodii do wielu piosenek wykonywanych przez siennickie zespoły, które pod jego batutą przez szereg lat zdobywały najwyższe laury. Jako amator w 1969 roku uzyskał I kategorię instruktorską. Honorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz licznymi dyplomami. Skromny, nieśmiały całe życie związany z Siennicą Różaną i do końca jej oddany.

FRANCISZEK ZARAZA (1891-1915) założyciel teatru, reżyser

Franciszek Zaraza jako młody mieszkaniec Woli Siennickiej pobierał nauki w szkole krawieckiej w Szymanowie pod Warszawą. Tam zetknął się ze sceną w szkolnym kółku teatralnym. Po ukończeniu nauki wrócił w rodzinne strony i w 1913 roku założył w Siennicy Różanej teatr. Rozpoczął pracę nad pierwszą inscenizacją, którą była sztuka „Łobzowianie”. Założyciel teatru  i reżyser nie doczekał się jednak premiery ponieważ zmarł w wieku dwudziestu czterech lat, 22 sierpnia 1915 roku na skutek epidemii czerwonki.

 • Kalendarz

  Kwiecień  2018
  Po Wt śr Cz Pi So Ni
     
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30