KGW Maciejów

Rok założenia: 1962
Ilość członkiń: 20
Przewodnicząca: Miszczak Wanda
Sekretarz: Kubina Ewa
Skarbnik: Kowalewska Bożena
Prowadzona działalność:

Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i kursach
Współpraca z OSP
Organizowanie Dnia Kobiet

Historia:

KGW założyły w 1962 założyły panie Maria Kazanowska i Lucyna Oleszczuk. Kolejnymi przewodniczącymi były Stanisława Malendowska, Danuta Bojar, Irena Zdunek, Teodozja Jurczyk, Jadwiga Adamczuk i Wanda Miszczak.

Osiągnięcia: Wyróżnienia w latach 80-tych XX w. dla zespołu "Czeremcha" za udział w konkursach, dyplomy.