Gminny Punkt Konsultacyjno Informacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej

Gminny Punkt Konsultacyjno Informacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej

Udzielamy profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej:
  • osobom doznającym przemocy domowej
  • borykającym się z nadużywaniem alkoholu
  • rodzinie w sytuacji kryzysowej
Jeśli doznajesz w domu przemocy. Jeśli z tego powodu cierpisz Ty i domownicy, zgłoś się do naszej Placówki a otrzymasz pomoc i wsparcie.

Jeśli ktoś w twoim domu nadużywa alkoholu i z tego powodu cierpisz Ty i pozostali domownicy, przyjdź do placówki, a otrzymasz wsparcie i profesjonalna pomoc.  

Jeśli masz problemy z dzieckiem, również pomożemy.
 
Gminny Punkt czynny jest w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca od godz. 12.30 do godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej.
Możesz też otrzymać informacje pod nr telefonu 82 575-92-16  (w godz. 8.00 – 15.00).
Wszystko to, co powiesz objęte będzie tajemnicą zawodową. Nie obawiaj się skorzystaj z naszej pomocy, popraw sobie swoje życie i Twoich najbliższych.

Zapraszamy