Ogłoszenia

Zniesiony nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie

 POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE

w związku z wejściem w życie w dniu 06.04.2017r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków informuje że zostaje zniesiony nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z ptakami dzikimi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 poz. 722) osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązani są przestrzegać nakazów:
1.utrzymywania drobiu w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
2. zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii fakt utrzymywania drobiu;
3. drób nie może mieć dostępu do zbiorników wodnych do których dostęp mają ptaki dzikie;
4. pasza i woda musi być zabezpieczona przed dostępem ptaków dzikich i przed ich odchodami;
5. ściółka użyta w gospodarstwie ma być przetrzymywana w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Jednocześnie należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
1. Zwiększona śmiertelność drobiu lub innych utrzymywanych w gospodarstwie ptaków,
2. Spadku pobierania paszy i wody;
3. Objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność,
4. Sinica i wybroczyny, biegunki, nagłego spadku nieśności.