Ogłoszenia

Harmonogram pracy Terapeuty, Psychologa oraz Specjalisty w zakresie przemocy domowej.

Harmonogram pracy Terapeuty ds. uzależnień mgr Magdaleny Typiak

 w roku 2019 (2 x w miesiącu –środa) w godz. 1230-1430

 

Dni Pracy

Miesiąc

6-20

Luty

6-20

Marzec

3-17

Kwiecień

8-22

Maj

5-19

Czerwiec

3-17

Lipiec

7-21

Sierpień

4-18

Wrzesień

2-16

Październik

6-20

Listopad

4-18

Grudzień

 

Harmonogram pracy Specjalisty w zakresie przemocy domowej mgr Anny Domańskiej w roku 2019 (poniedziałki) w godz. 1230-14.30

 

Dzień

Miesiąc

04

Luty

04

Marzec

01

Kwiecień

06

Maj

03

Czerwiec

01

Lipiec

05

Sierpień

02

Wrzesień

07

Październik

04

Listopad

03

Grudzień

 

Harmonogram pracy Psychologa mgr Małgorzaty Pawlak w roku 2019 (czwartki)  w godz. 1200-1400

Dzień

Miesiąc

14

Marzec

11

Kwiecień

09

Maj

13

Czerwiec

11

Lipiec

08

Sierpień

12

Wrzesień

10

Październik

14

Listopad

12

Grudzień

Specjaliści przyjmują mieszkańców gminy Siennica Różana w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej.