KGW Żdżanne

Rok założenia: 1962
Ilość członkiń: 15
Przewodnicząca: Popik Wiesława
Sekretarz: Ścibak Maria
Skarbnik: Plewa Jolanta
Komisja rewizyjna:

Ścibak Dorota

Muda Halina

Kwiatek Anna

Prowadzona działalność: Zespół śpiewaczy (4 lata), kursy, prace nad poprawieniem estetyki wsi, przez 30 lat prowadzenie sprzedaży piskląt. Prace i zbiory dotyczące naszego dziedzictwa lokalnego- naszej bogatej mieszanki kulturowej.
Historia:

Założycielkami Koła były Wierzchoś Janina, Derkacz Franciszka, Domańska Genowefa, Stelmach Sabina, Plewa Irena.

Osiągnięcia:

Czynny  udział we wszystkich szkoleniach, konkursach, zebraniach, podtrzymywanie tradycji ludowych i integrowanie środowiska  lokalnego.