Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja dotycząca „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

przekazuje informację dla posiadaczy zwierząt, utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

Załącznik – treść pisma (kliknij)

 

II nabór do projektu "Mój pomysł, mój biznes, mój sukces"

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana przyjmowane

będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 17.07.2017r.

Siennica Różana, dnia 17.07.2017 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działka 849/3, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru       nieruchomości :

Działka numer 849/3, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana. Nieruchomość zapisana jest w KW nr ZA1K/00065220/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

2)   powierzchnia nieruchomości: 0.16 ha;

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste od dnia 13.11.2014 r. na 99 lat.

Zabudowana budynkiem „starej zlewni mleka” o powierzchni użytkowej 166 m2. Budynek stanowi własność użytkownika wieczystego.

W skład nieruchomości wchodzi jeden użytek – Bi;

Media: Działka uzbrojona w wodę, kanalizację, prąd. Możliwość przyłączenia gazu, telefonu i Internetu (światłowód).

 4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie    z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego   gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 849/3 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to zabudowa zagrodowa.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania zgodny z oznaczeniem w ewidencji gruntów      i budynków – inne tereny zabudowane Bi.

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6)   wartość rynkowa prawa własności gruntu:

13 743 (słownie: trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złotych);

6a)   wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu:

10 170 (słownie: dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych);

6b) cena przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

4 870 (słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych). W skład tej kwoty wchodzi wysokość opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu działki nr 849/3 jako części składowej nieruchomości gruntowej według stanu i ceny na 10.07.2017 r. powiększona o koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

9)     termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

10)    zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości;

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.)  ustalono do dnia 29.08.2017 r.

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 17.07.2017 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 17.07.2017 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, wywieszony został na tablicy ogłoszeń sołectwa Siennica Królewska Mała a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii ws. ASF

 

Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich

Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich - kliknij

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 30.05.2017r.

Siennica Różana, dnia 22 maja 2017 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana,

odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. ( wtorek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Siennicy Różanej.

Czytaj więcej...

Informacja o sposobie zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych

Pismo informujące o sposobie zgłaszania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych w obwodach dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 16 ,,SZARAK" w Krasnymstawie

Załącznik:

Pismo dotyczące zgłaszania szkód - (kliknij)

Spotkanie z posłem Jarosławem Sachajko

W dniu 18.05.2017 r. o godz. 18:00 w UG Siennica Różana odbędzie się spotkanie rolników z posłem Jarosławem Sachajko oraz prezesami Kół Łowieckich na temat zwierzyny łownej (dzików).

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie dotyczący ochrony roślin tytoniu szlachetnego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Oddział  w Chełmie

 KOMUNIKAT z dnia  13  maja 2017 roku

Agrofag: Wciornastek tytoniowiec

Roślina: Tytoń szlachetny

Roślinom  tytoniu szlachetnego zagraża wciornastek tytoniowiec – wektor groźnej choroby wirusowej – brązowej plamistości pomidora na tytoniu.

Czytaj więcej...

Podkategorie