Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 30.05.2017r.

Rozmiar tekstu:

Siennica Różana, dnia 22 maja 2017 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana,

odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. ( wtorek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Siennicy Różanej.

 

Początek obrad godz. 13oo.

            Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzednich sesji
  3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
  4. Interpelacje i zapytania Radnych
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu oraz strefy bezpieczeństwa ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  6. Podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana pod lokalizację ropociągu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

     8a.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok

     9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

   10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

   11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz i      innymi podmiotami za 2016 rok

   12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego

   13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania

   14. Zakończenie obrad

Wójt Gminy

/-/ Leszek Proskura