Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

              Siennica Różana, dnia  9 kwietnia 2018 r.

 I N F O R M A C J A

         Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu  16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.           

 Początek obrad godz. 9oo

 

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF.
  6. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz innych sprawozdań Wójta Gminy

- opinia RIO do sprawozdania Wójta

- opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej

- opinia (uchwała) Komisji Rewizyjnej

- Uchwała Rady o przyjęciu sprawozdań

     8. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2017 r.:

       - z działalności Centrum Kultury,

       - z działalności GOPSu

       -  Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

        - z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych

        - z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

   9.  Udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy (podjęcie uchwały)

  10. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski

  11.  Zakończenie obrad.

 

      Wójt Gminy

                                                                                               /-/ Leszek Proskura