Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

  KOMUNIKAT  NR 1/2018

 

z dnia 24 maja 2018r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni  
o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących do wypoczynku
 dzieci i młodzieży.

 

 

 W związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku letniego oraz możliwością wystąpienia zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo podczas sezonu turystycznego na terenie województwa lubelskiego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni o ich obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

 

Jednocześnie informuję, że  w ramach działań przygotowawczych, zapobiegawczych oraz ograniczających skutki niekorzystnych zdarzeń, w tym oddziaływań atmosferycznych w okresie  letnim,  Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego województwa lubelskiego wydane zostały zalecenia podejmowania działań inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych , w zakres których wchodzi:

- kontrola stanu technicznego obiektów i placówek wypoczynku letniego pod względem spełnienia wymogów Prawa budowlanego,

- kontrola stanu technicznego urządzeń placów zabaw (obiektów małej architektury)

- kontrola stanu technicznego pomostów w obiektach kąpieliskowych

 

             Przypomina się, iż zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane : Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1)      utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

2)      zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego  w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.            

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KRASNYMSTAWIE

/~/ mgr inż. Anna Wojtaszek