Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM

(ŻÓŁTA STREFA)

 

W związku z rozporządzeniem MRiRW z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

 

 

  1. nakazuje się:

a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wyjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

c)  zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wyjścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta kopytne,

e) wykonywanie czynności związanych z obsługa świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia,

g)  bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności

i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:

- wejściami do gospodarstwa, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa, oraz przed wejściami do budynków i  pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość- nie mniejsza niż 1m,

- wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i przed wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa,

 a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem- w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym

 

   2. zakazuje się:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt

c) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 przed ich podaniem świniom

d) wykorzystywania w pomieszczeniach w których sa utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni przez jej wykorzystaniem

   

Dopuszcza się  ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem , że byłe one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

 

Wszystkie przemieszczenia dotyczące trzody chlewnej  należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 24h od zdarzenia.

 

Padnięcia trzody chlewnej należy niezwłocznie zgłaszać do lekarza weterynarii lub do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Krasnymstawie pod numerem telefonu (082) 576-31-59