Ogłoszenia

Konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika

W związku z narastającym zagrożeniem ASF informujemy, iż Gmina Siennica Różana podpisała Porozumienie z Województwem Lubelskim, którego zadaniem jest wsparcie rządowego programu mającego na celu wczesne wykrywanie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczania.
 
Jednym z elementów w/w programu jest konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika.
Poniżej zamieszczamy linki, dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie. 
 
Załączniki:
1. Regulamin konkursu na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika - część 1, część 2
2. Oświadczenie - pobierz
3. Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika - pobierz