Ogłoszenia

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana przyjmowane
będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie

od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

Przypominamy, że zgodnie z art.4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej LIMIT ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

 

Załącznik:

Wniosek - pobierz