Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach I SESJI Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10:30 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265 A.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Stwierdzenie kworum.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
  8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

 

z up. Komisarza Wyborczego

w Chełmie

Sekretarz Gminy 

/-/  Dariusz Turzyniecki