Ogłoszenia

Wsparcie działalności dla zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich

 

                            

 

Drogie, Szanowne Panie,

Z inicjatywy rządu Sejm uchwalił ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, w której zawarto bardzo konkretne - finansowe i administracyjne - narzędzia wsparcia działalności dla zarejestrowanych Kół Gospodyń Wiejskich. To przede wszystkim realna pomoc finansowa - od 3 do 5 tys. złotych na start, ale także ulgi podatkowe, bezpłatna obsługa prawna, ułatwienia formalne.

Koło Gospodyń Wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich; działającą na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. Wspiera rozwój terenów wiejskich.

 

Koło Gopsodyń Wiejskich, które uzyskało wpis do Krajowego Rejestru KGW w ARiMR przeznaczając dochody na działalność statutową korzystają z szeregu rozwiązań

  • Zwolnienie z podatku dochodowego
  • Bez obowiązku posiadania kasy fiskalnej
  • Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (przychód do 100 tyś.zł)
  • Zwolnienie z podatku VAT (do 200 tyś zł)
  • Osobowość prawna i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
  • możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji (samorząd, rząd), 
  • Opieka Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • pomoc i nadzór nad działalnością Kół Gospodyń Wiejskich Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Zachęcamy do podjęcia inicjatywy. Wszelkie informacje udzielane są osobiście w Biurze Powiatowym w Krasnymstawie ARiMR ul. Browarna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 82 / 576 04 35

Prowadzony jest również dyżur telefoniczny Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 12.00 pod numerem telefonu
22 / 273 79 61

Zapraszamy do korzystania ze strony www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl