Ogłoszenia

Zaproszenie na szkolenie pt.: „Zasady przyznawania płatności obszarowych, rolnośrodowiskowych oraz program azotanowy w 2019 roku”

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Krasnymstawie 

Zaprasza na szkolenie

 „Zasady przyznawania płatności obszarowych,

rolnośrodowiskowych oraz program azotanowy w 2019 roku”

 dnia 2.04.2019 r.

 

W Sali konferencyjnej w Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Program szkolenia:

 

10.00-10.15 Otwarcie szkolenia – Kierownik PZDR w Krasnymstawie – Urszula Wojewoda

10.15-11.00 Program działań mających na celu zmniejszanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu – program azotanowy – Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

LODR w Końskowoli – Dariusz Krzywiec

11.00-11.30 Program ograniczający stosowanie azotanów – kontrole wymagań w gospodarstwach – Wykładowca z Delegatury Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Chełmie

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.00 Przedstawienie oferty Banku Spółdzielczego dla rolników – Przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Izbicy

12.00-12.45 Zasady przyznawania płatności obszarowych w ramach wsparcia bezpośredniego w 2019 r. – Główny Specjalista z Biura Powiatowego ARiMR w Krasnymstawie – Jarosław Wójcik

12.45-13.30 Zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach

PROW 2014-2020 – Główny Specjalista z Biura Powiatowego ARiMR w Krasnymstawie – Jarosław Wójcik