Ogłoszenia

Wójt Gminy Siennica Różana ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Wójt Gminy Siennica Różana ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Siennicy Różana (pobierz)

2. Załącznik do Zarządzenie (strona 1) , (strona 2)