Ogłoszenia

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych (kadencja 2020 - 2023)

Urząd Gminy w Siennicy Różanej informuje, że w bieżącym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądowych.

 

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych (kadencja 2020 - 2023)

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. karta zgłoszenia kandydata na ławnika - pobierz
  2. oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - pobierz
  3. oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona - pobierz
  4. wzór listy zgłaszających kandydatów na ławnika - pobierz