Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do wynajmu lokal mieszkalny na działce ewidencyjnej numer 595/40

Siennica Różana, dnia 04.09.2019 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do WYNAJMU.

 

Niewyodrębniony lokal mieszkalny składający się z 3 pomieszczeń o powierzchni 52.00 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w murowanym budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 595/40, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, adres: 22-304 Siennica Różana 259 B.

 

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Niewyodrębniony lokal mieszkalny składający się z 3 pomieszczeń o powierzchni 52.00 m2, znajdujący się w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 595/40, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, powierzchnia działki 0.0940 ha, użytek gruntowy B - tereny zabudowy mieszkalnej.

Działka ewidencyjna 595/40 położona w obrębie Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana zapisana jest w KW nr ZA1K/00037755/9 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Krasnymstawie.

2)   powierzchnia użytkowa lokalu: 52.00 m2;

3)   opis nieruchomości:

Niewyodrębniony lokal mieszkalny składający się z 3 pomieszczeń o powierzchni 52.00 m2 (kuchnia, dwa pokoje, korytarz, łazienka, WC), znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 595/40, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, powierzchnia działki 0.0940 ha, użytek gruntowy B - tereny zabudowy mieszkalnej.

Do lokalu przynależy jedna piwnica.

Budynek murowany, jednopiętrowy z użytkowym poddaszem, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową i elektryczną.

Działka ogrodzona ogrodzeniem trwałym.

Oddany w najem na okres trzech lat od dnia 01.12.2016 r. do dnia 30.11.2019 r.

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Lokal mieszkalny.

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6)   cena nieruchomości: nie dotyczy;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: 

375,44 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze brutto) w tym:

czynsz najmu: 2,30 zł/m2 = 2,30 zł/m2 x 52,0 m2 = 119,60 zł;

centralne ogrzewanie: 4,00 zł netto/m2 + 23% VAT = 4,00 zł netto/m2 x 52,0 m2 + 23% VAT = 208,00 zł netto + 23% VAT = 255,84 zł brutto;

Pozostałe opłaty Najemca ponosić będzie według wskazań liczników, za wszystkie media przyłączone do budynku, na podstawie odrębnych umów z dostawcami mediów

– powyższe ustalono zgodnie z §1 pkt 3 Zarządzenia Nr 55/2019 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gruntów, budynków i lokali stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana oraz ustalenia stawki za centralne ogrzewanie gazowe w budynkach i lokalach stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana;

9) termin wnoszenia opłat czynszu: do końca każdego miesiąca za dany miesiąc;

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat
;

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.):  nie dotyczy;

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 04.09.2019 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 04.09.2019 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wsi Siennica Różana a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.