Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ostatnio dodane

Ogłoszenia

Informacja o posiedzeniach Komisji w dniu 24 września 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji oświaty, zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy Siennica Różana.

Tematyka posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siennica Różana za rok szkolny 2018/2019.
 4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 6. Dyskusja, wolne wnioski.

  

Przewodnicząca Komisji

         /-/ Maria Kiliańska


 

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. samorządu, mienia komunalnego i rolnictwa Rady Gminy Siennica Różana.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 4. Informacja na temat realizacji i przebiegu trwających inwestycji na terenie gminy oraz źródła ich finansowania.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 6. Dyskusja, wolne wnioski.

  

Przewodnicząca Komisji

                  /-/ Marzena Dubaj


 

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej Rady Gminy Siennica Różana.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 4. Zapoznanie się z zakresem wykonanych robót i analiza wydatkowanych środków na remonty dróg gminnych oraz zakres wykonanych robót.
 5. Analiza wykonania bieżących dochodów gminy (podatki, opłaty za ścieki, wodę i odpady) oraz kontrola działań Urzędu Gminy mająca na celu ściągnięcie zaległości podatkowych i umorzeń tych zaległości z 2018 roku.
 6. Kontrola umów cywilnoprawnych zawieranych przez Gminę w rocznym przedziale czasowym tj. od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
 7. Kontrola wydatków na wyjazdy służbowe i szkolenia w rocznym przedziale czasowym tj. od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
 9. Dyskusja, wolne wnioski.

  

Przewodniczący Komisji

         /-/ Dariusz Sęczkowski