Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ostatnio dodane

Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

                 Siennica Różana, dnia 18 września 2019 r.

 

I N F O R M A C J A

            Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

 

Początek obrad godz. 0930.

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

7.Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku.

8.Podjęcie uchwały zmieniającej  w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Siennica Różana.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 29 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Siennica Różana do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

12. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie:

- zapoznanie się z opinią Zespołu do zaopiniowania kandydatki na ławnika

- powołanie Komisji Skrutacyjnej;

- przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru ławnika;
- ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną;
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

13. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

14.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siennica Różana za rok szkolny 2018/2019

15. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Banach