Pracownicy

Pracownicy

Pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są:


             

 Sylwia Wolska - kierownik 
 Barbara Jagiełło - główny księgowy
 Anna Żarska - pracownik socjalny
Agnieszka Zaworska pracownik socjalny
Małgorzata Chadaj - podinspektor