Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Konsultacje społeczne

Siennica Różana, dnia 11 września 2017r.

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY Siennica Różana

Wójt Gminy Siennica Różana informuje, że w dniach od 12 września 2017 r. do 25 września 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana. 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 

  1.  Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siennica Różana oraz na stronie internetowej Gminy Siennica Różana – www.siennica.pl oraz dostępnych w sekretariacie Urzędu Gminy.
  2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 20 września 2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Siennica Różana.
  3. Warsztatów w dniu 20 września 2017 r. na których omówiony zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siennica Różana oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 12 września 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siennica Różana, na stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana – www.siennica.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica Różana, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Siennica Różana, w terminie do dnia 25 września 2017 r., do godziny 15.30.

Uwagi i opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 25 września 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, w tym propozycji przedsięwzięć jest Wójt Gminy Siennica Różana.

 

Wójt Gminy Siennica Różana

Leszek Proskura

 

Załączniki:

1. Formularz konsultacyjny - pobierz

2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siennica Różana - pobierz

3. Treść Zarządzenia - pobierz