Interpelacja z sesji Rady Gminy z dnia 05.12.2018 r.