Interpelacja z sesji Rady Gminy z dnia 27.02.2019 r.