Druki do pobrania

Druki do pobrania

Działalność gospodarcza
Wnioski związane z prowadzeniem działalności gospodarczej można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek może zostać popisany Podpisem Elektronicznym, bezpłatnym Profilem Zaufanym lub osobiście w dowolnym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od jego złożenia.
Ewidencja ludności
 
Łowiectwo
 
 
Podatki

 

Rolnictwo
Pomoc socjalna