Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Zespół Intrerdyscyplinarny

Zespół Intrerdyscyplinarny

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Siennica Różana jest: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 12 lipca  2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Podstawowe pojęcia:
Zespół Interdyscyplinarny - to zespół osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu konkretnej rodziny. Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu - grupa robocza, uzależniony jest w szczególności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji i organizacji. Członkowie zespołu spotykają się w zależności od zgłoszonych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Kwestionariusz zgłoszeniowy - dokument potwierdzający zgłoszenie problemu konkretnej rodziny do rozpatrzenia przez Zespół.

Program działań Zespołu - kwestionariusz wypełniany podczas spotkania zespołu interdyscyplinarnego, zawiera opis zadań dla poszczególnych członków zespołu oraz ewaluacje kierunków pracy w ramach rozwiązywania problemów konkretnej rodziny.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego określone są w ustawie i należą do nich:

  • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu,

w szczególności:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu

Regulamin Zespołu