Strona główna

Uniwersytet Trzeciego Wieku

            „Późny wiek stanowi ukoronowanie życia. To czas żniwa (…). Podobnie jak w finale wielkiej symfonii, wszystkie tematy życia łączą się w pełną mocy harmonię…”

Jan Paweł II

            Rok 2012 zapisał w historii gminy Siennica Różana chlubną kartę. Jest to bowiem czas utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego celem jest zapewnienie osobom starszym odpowiednich warunków do tego, by mogły w  pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

            W związku ze starzeniem się ludności, z zachodzącymi przemianami ekonomicznymi, gospodarczymi, postępem technicznym rozpoczęto już wcześniej powołanie tzw. Uniwersytetu Trzeciego Wieku – popularnej edukacji ludzi starszych.

            Pierwszy tego typu uniwersytet powstał w 1973r. we Francji, wkrótce zaczęły się tworzyć w innych krajach Europy i innych częściach świata.

            Pierwszym Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Polsce jest uniwersytet w Warszawie który od 1975r. działa do dziś. W ślad za stolicą poszły inne miasta, które zwróciły uwagę na potrzeby społeczne ludzi starszych. I tak obecnie w naszym kraju działa 420 Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

            Pierwszym Ludowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym na wsi, jest nasz, w naszej gminie Siennica Różana, gdzie ludzie starsi – niekoniecznie emeryci czy renciści – czują potrzebę samokształcenia, poznawanie środowiska, poszerzanie wiedzy i umiejętności, potrzebę wypełniania wolnego czasu, utrzymywania kontaktów towarzyskich, a także mają możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które wcześniej były nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami rodzinnymi.

            Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszej miejscowości to wielkie wyróżnienie dla gminy Siennica Różana dające satysfakcję ludziom w „jesieni życia”, którzy są ciekawi nowych rzeczy, chcą więcej wiedzieć, zadbać świadomie o zdrowie swoje i bliskich, o kontakty międzyludzkie i towarzyskie, którzy chcą poznawać historię najbliższej okolicy i wyjść poza jej granice.

            Słuchacze naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku starają się przestrzegać zasad kulturalnego współżycia oraz wzajemnej życzliwości i pomocy; dbają o dobre imię uniwersytetu. Można powiedzieć że postępują w myśl poradnika pt.: „Najlepsze lata masz jeszcze przed sobą” Dawida Browna, który miedzy wierszami – mówi:

- Wesel się – optymizm przedłuża życie

- Podróżuj – wędrówka przedłuża życie.

            Życzeniem Rady Samorządu i Prezesa UTW niech będą wybrane z tekstu „Dezyderaty” znalezionego w Kościele w Baltimore (1692r.) niewielkie hasła:

- Przyjmij pogodnie, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.

- Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie.

- Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.

- Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć, nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.

- Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

            Sądzę, że życzenia skierowane do słuchaczy naszego uniwersytetu spełnią się poprzez uczestnictwo 75 osób w zajęciach edukacyjnych, warsztatach i właściwą postawę etyczną nas wszystkich.

Prezes UTW

Anna Fornal