Wydarzenia w Wierzchowinach z czasu II wojny światowej

W dniu 13 marca 2016 r. miało miejsce spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej z Panem dr Rafałem Drabikiem z IPN w Lublinie, przedmiotem którego były wydarzenia z 6 czerwca 1945 r. w Wierzchowinach – mord ludności cywilnej - w świetle najnowszych znanych faktów.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Panowie: Leszek Proskura – Wójt Gminy, Waldemar Nowosad – Przewodniczący Rady Gminy, Jacek Jagiełło – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Cieszkowskiego, radni, sołtysi i zainteresowani mieszkańcy gminy Siennica Różana.

Gościa i zebranych powitała Pani Anna Fornal – Prezes UTW, następnie głos zabrał Pan Leszek Proskura przedstawiając Wykładowcę.

Wprowadzeniem w wydarzenia 1945 r. był film IPN sprzed ponad 15 lat traktujący o Wierzchowinach. Bieżące ustalenia IPN w oparciu o pozyskane nowe źródła i na ich podstawie sprostowanie do filmu szeroko przedstawił pan Rafał Drabik.

Następnie odbyła się ogólna dyskusja. Były zapytania, relacje zdarzeń zasłyszane od najbliższych bądź znajomych oraz indywidualne konsultacje z dr Rafałem Drabikiem.

Spotkanie było bardzo interesujące, wyjaśniło wiele zawiłości. Jednak nadal na wiele pytań nie da się jednoznacznie odpowiedzieć.