UTW w listopadzie 2018 r.

Listopad 2018 r. zapisał się w pamięci słuchaczy UTW wieloma wydarzeniami, które dostarczyły miłych przeżyć i budziły refleksje.

Pierwszym było uczestniczenie w gminnych obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, drugim wykład pt. „Ogólnopolskie i regionalne aspekty odzyskania niepodległości w 1918 r.” prof. Marka Siomy (dyrektora instytutu Historii UMCS w Lublinie), trzecim – wyjazd do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dn. 15.11.2018 r. na przepiękny, niepowtarzalny koncert z okazji tegorocznych obchodów, przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” oraz Chór Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Koncert ten składał się z dwu części: widowiska historycznego pt. „Nie zginęła” i tańców ludowych z różnych regionów Polski.

Następnym wydarzeniem było zorganizowanie „zabawy andrzejkowej” dn. 17 listopada br. i ostatnim uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa seniorów zatytułowanym „Wiem, co podpisuję” prowadzonym przez specjalistów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie. Słuchacze dowiedzieli się m.in. jak należy postępować przy zawieraniu umów z operatorami telekomunikacyjnymi, kiedy można od nich odstąpić, w jaki sposób przenosić dotychczasowy numer do nowego dostawcy, co to są smsy Premium, jak sobie radzić z niechcianymi telefonami, jak chronić swoje dane osobowe, a przede wszystkim, że należy czytać to co się podpisuje i nie dać się oszukać.

Po wykładzie i dyskusji wystąpił zespół śpiewaczy „Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Nadolnej pod kierownictwem Zbigniewa Wolanina. Na program występu złożyły się pieśni patriotyczne, poezja i słowo wiążące odzwierciedlające historię odzyskania niepodległości.

Wzruszającym elementem tego wieczoru były obchody Jubileuszu 80-tych urodzin sześciorga naszych słuchaczy. Są to: Anna Fornal, Maria Guz, Marianna Pawelec, Helena Juścińska, Bronisława Dawidziuk i Wiesław Zadrąg. Życzenia Jubilatom w imieniu Wójta Leszka Proskury i wszystkich zebranych złożył Dariusz Turzyniecki – sekretarz gminy, koordynator UTW, wręczono też bukiety róż, a p. Renata Karwowska upominki w postaci figurek „aniołków”. Cała sala odśpiewała „Sto lat” i „Życzymy, życzymy”. Dostojni Jubilaci przygotowali dla zebranych smaczny poczęstunek. Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie słuchaczy, wykładowców i zaproszonego zespołu, przy akompaniamencie Janusza Pawlichy.

Wszystkie wyżej wymienione wydarzenia wiązała wspólna nić: walka o niepodległość Polski. Ta idea mocno tkwi w sercach słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej, którzy z godnością święto odzyskania niepodległości uczcili na swoim terenie, przywołując do pamięci bohaterów „małej Ojczyzny”, jak i wychodząc poza jej granice. Swoją postawą i uczestnictwem w uroczystościach dali temu dowód.