Wykład pt. „Wejście Polski do NATO w aspekcie lotnictwa polskiego”

W niedzielę 7 kwietnia 2019r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej wysłuchali wykładu generała brygady pilota dr inż. Ryszarda Hacia.

Był to jeden z najciekawszych wykładów, ponieważ przybliżył słuchaczom aktualne sprawy obronności kraju nie tylko powietrznej.

Gen. Ryszard Hać przedstawił na początku zagadnienia związane z przystąpieniem Polski do tego paktu, a tytuł programu jest odpowiedzią: „Partnerstwo dla pokoju”.

W dalszej części przypomniał KALENDARIUM przystąpienia do NATO (7 maja 1996 r., 10 listopada 1997 r., 26 lutego 1999r., 12 marca 1999 r. - akces do NATO podpisany przez Ministra Spraw Zagranicznych). Zwrócił uwagę na 5 stron paktu północno-atlantyckiego - szczególnie na art. 3 i 4, w końcu na art. 5 dotyczące pewnych ram w celu obrony w razie napaści. Omówił „Współpracę bilateralną z dobranymi partnerami z NATO” oraz „Udział Sił Powietrznych w misjach poza granicami kraju” (Bałkany, Irak, Afganistan, Czad, Litwa). Na koniec podał do wiadomości, że kadry sił powietrznych kształci „Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie”, która jest kuźnią kadr dla państwowego i cywilnego lotnictwa Polski.

Gen. bryg. Ryszard Hać jest jednym z wykładowców tej uczelni, a w „powietrzu” służył 35 lat, z czego w strukturach NATO lat 20. Poinformował, że wśród studentów są również kobiety, które odznaczają się zdyscyplinowaniem, wytrwałością, silną psychiką. Wszystkich obowiązuje znajomość języków obcych („Ośrodek specjalistycznego kształcenia językowego”).

Należy stwierdzić, że NATO jest gwarancją bezpieczeństwa Polski.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli możliwość obejrzenia eksponatów związanych z dziedziną lotnictwa, jak hełmy, mundury, kombinezony, także albumy, slajdy, a przede wszystkim możliwość rozmowy z tak ważną osobistością.

Spotkanie było również okazją do spotkania byłych kolegów szkolnych, ponieważ generał Ryszard Hać wychowywał się w bliskim sąsiedztwie sołectwa Rudka wchodzącego w skład gminy Siennica Różana.

Ryszard Hać (ur. 8 października 1958 w Krasnymstawie) – żołnierz, generał brygady pilot SZ RP, obecnie rezerwista.

W roku 1977, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Krasnymstawie, rozpoczął naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Janka Krasickiego w Dęblinie. W 1981 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika oraz dyplom ukończenia studiów zawodowych. Absolwent Wojskowej Akademii Lotniczej im. Jurija Gagarina w ZSRR.

15 sierpnia 2004 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski mianował go generałem brygady. W latach 2004-2007 był komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W okresie 10 lutego 2007 roku do 15 sierpnia 2007 roku był zastępcą Szefa Sztabu Sił Powietrznych. Od 15 sierpnia 2007 roku zajmował stanowisko szefa Wojsk Lotniczych - zastępcy szefa Szkolenia Sił Powietrznych. 28 lipca 2010 roku jego stanowisko zajął gen. broni pil. Stefan Rutkowski. 30 listopada 2010 roku został uroczyście pożegnany przez Dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego w związku z zakończeniem służby wojskowej i przeniesieniem do rezerwy.

Ordery i odznaczenia

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005)

• Złoty Krzyż Zasługi (1997)

• Srebrny Krzyż Zasługi

• Lotniczy Krzyż Zasługi (2009)