Projekt „Wiedza, sprawność i dobry humor – atutem seniora”

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej uzyskało grant w wysokości 20.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013”.

Tytuł zadania : „Wiedza, sprawność i dobry humor – atutem seniora”

W ramach zadania zaplanowano: zakup cztero- częściowego zestawu do ćwiczeń na zewnątrz oraz zorganizowanie zajęć z instruktorem fitness , odbycie wizyty studyjnej do Lwowa oraz cykl wykładów na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących wraz z wiekiem, których celem jest łagodzenie objawów „starzenia się”.

Beneficjentami zadania będą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej.

 

W dniach 6-8 września 40 osobowa grupa słuchaczy uczestniczyła w wizycie studyjnej we Lwowie oraz spotkaniu ze słuchaczami Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

Po zakupie i montażu urządzeń - seniorzy w akcji.

 

 

Jak widać zainteresowanie seniorów duże, humory dopisują a oczekujący na ćwiczenia na przyrządach robią sobie rozgrzewkę – o to właśnie chodziło !!!!